Kućne spremačice

Ovu uslugu možete koristiti u zavisnosti od Vaših potreba, vreme korišćenja usluge nije ograničeno, a obaveze spremačica se ugovaraju.

Prednosti: CLEAN SERVICE obezbeđuje kompletan materijal za rad spremačica (hemijska, tehnička sredstva...)

X